•  
2014.07.29
Cutmo(カトモ)アプリのリニューアルについて [PDF]
2014.06.06
Cutmo(カトモ)Androidアプリのリリース [PDF]
2014.05.01
cutmo(カトモ)とモッズ・ヘアの共同キャンペーン [PDF]
2014.02.26
Cutmo(カトモ)とGODMake.(ゴッドメイク)の共同キャンペーン [PDF]
2014.02.14
Cutmo(カトモ)リリース [PDF]